Calendar
Title and navigation
Title and navigation
november 2021
november 2021
 mtotfls
4325262728293031
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
48293012345

Ulvö Gamla Kapell

Kapellet ligger i svag södersluttning med den nya kyrkan högre upp i norr och bostadshus i alla väderstreck. Byggnaden utgörs av ett enkelt långhus med rakslutet kor med en grund av hörnstenar och senare kompletterad kallmur. Stommen är byggd i liggande sidobilat timmer med utvändig stående bred lockpanel, troligen från 1700-talet. Sadeltaket är belagt med spån, omlagt senast år 1988. 

Film från 1917 om gamla kapellet. 

Källa: Bengt A Lundberg Riksantikvarieämbetet

Till kapellet hör även en klockstapel bestående av resta stolpar, krönt av ett mindre sadeltak belagt med spån, senast 1990. I stapeln hänger en klocka med inskriptionen "För Ulve kapel är tänna klåka omgjuten af Eric Hillström i Gefle Åhr 1758". Kring kapellet, klockstapeln och begravningsplatsen löper ett pinnstaket med en markerad huvudentré i form av en portal i väster. 

Historik

Ulvön koloniserades ursprungligen av Gävlefiskarna, som sedan 1400-talet hade fiskerättigheterna utmed norrlandskusten givna av kungen mot en årlig skatteavgift. Gävlefiskarna bodde under ett par sekler i sjöbodar och kokhus som byggts av bönderna i Sörbyn. Varje vår kom de med sina familjer, boskap och förnödenheter, fiskade och fångade säl, skötte sin boskap och handlade med salt och andra varor som var begärliga för bönderna utmed kusten. På hösten återvände de till Gävle. En fast befolkning torde ha etablerats vid mitten av 1800-talet, men sjöbodar och kokhus friköptes från bönderna först under 1920-talet.
Fiskarbefolkningens gemensamma angelägenheter sköttes av hamnlaget. När hamnlaget dömde i brottmål kallades det hamnrätt - en underavdelning av Nätra tingsrätt.

Ulvö gamla kapell uppfördes av Gävlefiskarna år 1622, på annan plats än den nuvarande. Troligen flyttades kapellet till nuvarande läge mitt i fiskeläget på 1740-talet eftersom begravningsplatsen strax intill i söder invigdes av kyrkoherden i Nätra år 1745. Då Ulvöns befolkning växte kraftigt under 1800-talet byggde Nätra församling en kyrka norr om det gamla kapellet. Rivningstillstånd beviljades 1888 för det gamla kapellet, men vid Oscar den II:s besök 1890 skänkte kungen en grundplåt på 200 riksdaler för dess bevarande.

Västernorrlands museisällskap i Härnösand inköpte därefter kapellet av hamnlaget.
Idag förvaltas kapellet av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland.
Visningar och användande av kapellet för t ex borgerliga vigslar kan beställas genom

Länsmuseet Västernorrland - tel 0611-886 00

Se även UIvön Info